Redukce - Sýkora na větvi

Sýkora na větvi
Sýkora Karel
bereme zakázky po celé ČR
Kácení a ošetření rizikových stromů
Sýkora na větvi
Kácení a ošetření rizikových stromů
Sýkora Karel
Přejít na obsah
Redukční řez

Redukční řez představuje výraznější zásah do koruny stromu. Provádí se v případech, kdy je nutné omezit růst stromu. Redukce může být obvodová či lokální.
 
Obvodová redukce
Redukce se provádí za účelem snížení těžiště koruny stromu a tím k zvýšení jeho stability.
Při obvodové redukci je ošetřena celá koruna stromu s pamatováním na přirozený habitus stromu.
Nepřekračuje se snížení listové plochy o více jak 30% a řez se provádí na větvích do průměru 10 cm.
Částečná (lokální) redukce
Tato redukce se provádí pouze na části koruny stromu a to z duvodů zdravotních, či kolize s překážkou, např. růst k budově, veřejnému osvětlení nebo elektrickému vedení.

Popřípadě pro zajištění podchozí a podjezdné výšky nad komunikací.
Oba druhy řezu je vhodné provádět postupně a se zřetelem k zachování estetické hodnoty stromu.

Dekapitace (uříznutí vrcholu stromu) z rozmarů majitele neprovádíme!

„Jsem zahradník a kypřím zemi, o květy ani o štěstí se nestarám, neboť má-li být kvetoucí strom, musí být nejprve strom, a má-li být člověk šťastný, musí být nejprve člověkem.“ —  Antoine de Saint-Exupéry
Návrat na obsah