Kácení - Sýkora na větvi

Sýkora na větvi
Sýkora Karel
bereme zakázky po celé ČR
Kácení a ošetření rizikových stromů
Sýkora na větvi
Kácení a ošetření rizikových stromů
Sýkora Karel
Přejít na obsah
Kácení

V případě, že není možné, čí vhodné ošetření stromu, lze strom pokácet buď ze země (směrové kácení), nebo pomocí lanové techniky ve výškách, tzv. rizikové kácení stromolezeckou technikou.
Kácíme stromy všech velikostí a druhů, za normálních i za ztížených podmínek.
Směrové kácení
Nejjednodušší a nejlevnější způsob kácení stromu, je kácení s řízeným nasměrováním padajícího kmene. Toto kácení předpokládá dostatek prostoru pro položení v celku ve směru kácení i kolem stromu pro zajištění patřičné bezpečnosti a hladkého průběhu práce.
Rizikové kácení
Rizikové kácení stromů, je kácení ve ztížených podmínkách. To jest nejčastěji nedostatek prostoru pro směrové kácení.
Jedná se zejména o stromy v blízkosti budov, stromy ve stráni, zasahující do vozovky/chodníku či poblíž elektrického vedení, inženýrských sítí, plotů či zahradních prvků.
Rizikové kácení se provádí stromolezeckou technikou, kdy je možné strom snést po částech na zem pomocí lan, bez poničení terénu.

Samozřejmou součástí je pojištění odpovědnosti za škody na zdraví či majetku do výše až 5 milionů.

Řádná příprava, zabezpečení majetku a zdraví, profesionální služby.

„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušením sekery.“
 - Abraham Lincoln

Návrat na obsah